Nieuws

Schooljaar 2014 – 2015:

Verslag 5: 16/12/2014

 1. Overlopen van deIDEA-briefjes:

Van 3 A: Een refter met meer kleur zou leuk zijn. Conclusie: Leuke tafels en stoelen, schilderijen, plafond geluidswerend, soep, enz. Dus in de groep wordt niet de nood gevoeld hier nog iets aan te veranderen nu.

 

Algemeen: Met carnaval iets anders zijn dan wafels? Nee, omdat de organisatie van pannenkoeken voor iedereen te complex is. Maar zijn er andere ideeën voor volgend schooljaar? Voorstel: een gebaktafel zoals tijdens de kerstmarkt waar alle kinderen iets uit mogen kiezen. We vragen de ouders of grootouders aan het bakken te gaan.  De warme choco is fijn!

 

 1. Fluo-actie: volgend schooljaar zoeken we naar een ander soort actie, beter ook voor de kleuters. De fluo-actie nu loopt goed in de lagere school.
 2. Toiletactie: Voorstel voor te leggen aan de directie

Operatie pottenkijkers: meer daarover is voor binnenkort!

 

 

Einde van weer een topvergadering!

 

Verslag 3: 18/11/2014

 1. Overlopen van deIDEA-briefjes:

2B: Heeft nieuwe ideabriefjes nodig. Zou graag warme choco in de refter krijgen in de koude maanden. Dit wordt aan de directie voorgelegd.

3A: Het sorteren gebeurt niet goed! Terug onder de aandacht te brengen. Kunnen er terug plakkaatjes gemaakt worden die op de containers komen te hangen? Ook zouden ze graag een hinkelpad hebben. Misschien kunnen de leerkrachten hier werk van maken tijdens een klusjesdag.

4C: Een kortere middagpauze en langere speeltijden zouden aangenaam zijn. Dit is nu echter moeilijk te verwezenlijken. Maar misschien een voorstel tegen volgend schooljaar. Is het ook mogelijk een rustige plek op de speelplaats te maken? Een pannakooi is leuk, maar duur dus nu niet haalbaar.  Hoe zit het met het kleine moestuintje? Kan dit niet door alle klassen beurtelings onderhouden worden? 3 B vraagt dit na bij juf Els die heel wat van de MOS weet.

4B: Ook het idee van de warme chocomelk. En het zou ook leuk zijn dit schooljaar terug pannenkoeken in te voeren ipv suikerwafel bij carnaval

4A: De verlichting op de speelplaats van de LS doet het niet. Een leuk idee voor de sneeuwballen, moest het sneeuwen. Naar elkaar gooien mag niet, maar kan er voor een vogelenpikbord gezorgd worden? Meester Mark en juf Anke bekijken winterspelletjes en de mogelijkheden hier op school. Ook de wcbrillen kunnen hiervoor misschien gebruikt worden op de speelplaats.

5A: Melding dat de voetballers die buiten de lijnen spelen niet leuk is. Dit moet door de leerkracht op de speelplaats worden opgevolgd.

 1. Uniformactie: We plannen na de kerstvakantie nog eens een kleine actie. De voorbije actie werd als heel positief ervaren. De folders zijn goed mee naar huis gegaan.
 2. Toiletactie: Nog te weinig ideeën voor een effectieve aanpak. Moeten we nog op terug komen.
 3. 4. Fluo-actie: We gebruiken dezelfde actie als vorig schooljaar. Meester Mark en juf Anke zorgen voor al het materiaal. Kijken of er fluostickers kunnen besteld worden dit schooljaar. De brief voor de ouders moet mee voor de kerstvakantie.

Einde van weer een toffe en vlotte vergadering!

Verslag 2: 14/10/2014

1. Overlopen van de IDEA-briefjes:

2A : Een werkpunt voor de hele school… rustig in de rij en door de gangen. Goed dat we dit eens aanpakken met de inzet van iedereen! Hoe? Met een beloningssysteem bijvoorbeeld. Alle klassen krijgen een kaart met lachende gezichtjes. Na elke speeltijd kan er een gezichtje worden aangekruist als de leerlingen stil in de rij stonden en stil naar boven zijn gegaan. De verantwoordelijke van de LLR denkt hier mee aan. Met de klas wordt een beloning afgesproken bij een volle kaart bv. eens vroeger naar de speelplaats, een dag geen huiswerk, spelletjesmoment extra, enz. We leggen het voor aan de directie. En bij goedkeuring werken meester Mark en juf Anke het uit tegen volgende vergadering. Dan kunnen de verantwoordelijken de beloningskaarten meenemen naar de klas.

2B: Idee: een meeneemdag in de hele school. Iedereen mag dan kiezen wat hij of zij meeneemt van thuis. We vragen het na op de volgende leerkrachtenvergadering. Maar 2B kan alvast een meeneemdag in de klas organiseren en ons vertellen hoe het was.

3A: Stippen op de speelplaats te kort: Komt in orde in de herfstvakantie!

4B: Toiletactie: wc-brillen stuk, sloten gaan niet goed open (lijm op?): wordt gemeld bij de directie

5A: Meer speelgoed op de speelplaats: Wat dan concreet? bv Springtouwen… Er is ondertussen al heel wat bijgekomen. De zandbak is leuk. Er wordt gehoopt dat er nog meer plannen worden waar gemaakt. Zeker voor de voetballers.

5B: Zou graag een voetbalhek hebben.

6B: Ziet graag wat meer middagsport. In hoeverre dit mogelijk is wordt het ook georganiseerd.

2. Uniformactie: We plannen een actie na de herstvakantie om het uniform nog eens in de kijker te zetten. We maken een flyer om te bedelen tijdens onze actie op de speelplaats. Dan geven we een kleine show… De leerlingen van de LLR worden nog persoonlijk aangesproken! Iedereen heeft een taak. Actie op de speelplaats: donderdag 6 november 13u00.

We vragen ook aan de directeur om dan te controleren.

3. Toiletactie: Nog te weinig ideeën voor een effectieve aanpak. Moeten we nog op terug komen.

4. Fluo-actie: Vanaf de herfstvakantie zijn de fluovestjes verplicht. Op donderdag 6 november zullen we de aandacht er zeker op vestigen. Maar er worden ook posters gemaakt. Arjo, Matilda en Noor zullen mee foto’s trekken van de leerkrachten in een fluovestje om hier posters van te maken.

Einde van weer een toffe en vlotte vergadering!

 

Verslag 1: 9/9/2014

 1. Kennismaking met een drankje… en welkom in de leerlingenraad! Wat doen we? Ideeën/acties uitwerken die de school ten goede komen. Omdat niet iedereen er is konden we nog geen foto’s trekken. Deze worden getrokken op donderdag 11 september na de middagspeeltijd. We verwachten dan alle afgevaardigden (niet de vervangers).

 

 1. Wat zijn goede ideeën of acties? Het IDEAbriefje wordt toegelicht. Alle aanwezigen hebben voldoende briefjes mee om een schooljaar lang toe te komen. De leerlingenraad komt één keer per maand samen en tussentijds voeren ze acties uit of vragen ze hiervoor hulp van de hele school.

 

 1. Wat wordt er verwacht VOOR de afgevaardigde naar een vergadering komt? Vul één IDEAbriefje in samen met de klas. Hierop staat 1 idee uitgewerkt. We stappen dus volledig af van de vele, vele kleine puntjes omdat hierdoor vergaderingen soms niet vlot genoeg lopen. Als het een heeeeel belangrijk punt is, mag het er natuurlijk wel op. Maar het uniform e.d. zijn al voldoende ter sprake gebracht. Dus… wees origineel, budgetvriendelijk en hou het haalbaar :-). Dankjewel!

4.  Bespreken van het jaarprogramma

 • Er volgt snel een uniformactie in september… modeshow op speelplaats? Meester Mark en juf Anke overleggen wat er mogelijk is en houden de LLR op de hoogte.

 

 •  Komende project oktober : toiletproject. OPERATIE POTTENKIJKERS…hoe pakken we het aan? We zoeken naar goede ideeën! Maken we posters? Filmpjes? Andere acties? Geld verzamelen? Bijvoorbeeld thuis toiletten kuisen voor een euro? Hiermee de toiletten opvrolijken. Concreet: Graag ideeën tegen volgende vergadering. Iedereen denkt mee. Datum nog af te spreken. Volgt snel.

 

 • Fluoacties van herfstvakantie tot krokusvakantie:We kunnen de leerkrachten hier in betrekken. We laten ze fluo dragen en tonen hen in fluo op posters. Na de kerstvakantie starten we terug een wedstrijd op.

 

 •  Einde schooljaar: modeshow verloren voorwerpen.

 

Einde van een eerste goede vergadering.

 

 

VORIGE VERSLAGEN

Verslag 4: 20/05/2014

 1. Evaluatie van de fluo-actie. Deze werd als heel goed ervaren door iedereen. Volgend schooljaar doen we deze actie op dezelfde manier nog eens over, zelfde periode. Binnenkort krijgen de winnende klassen nog een verrassing. Ze mogen gebruik maken van een speelstraat. De leerlingenraad brengt deze klassen op de hoogte door een klasbezoekje. De speelstraat vindt plaats op 20 juni. Meer details volgen nog. Ook wordt bekeken of de andere klassen tijdens de speeltijd ook gebruik mogen maken van de speelstraat. Er kan dan gespeeld worden met speelgoed uit de spelotheek.

Opmerking: We moeten er wel op letten dat de blog regelmatiger wordt bijgewerkt.

 

 1. Komende project: toiletproject… hoe pakken we het aan?

–        We zoeken naar slogans. Maken we er posters van of gieten we ze in filmpjes die we op de blog plaatsen waar we in alle klassen nog eens reclame voor maken? Besluit: we maken er korte filmpjes van met de kids die zich hebben opgegeven. Concreet: Er is een wc-politiebrigade die de toiletten inspecteert en kinderen ‘de les’ spelt. In juni maken we de filmpjes. Datum nog af te spreken.

 

 1. Uniformactie: hier is al een filmpje van gemaakt maar het is nog niet online gezet. Nog omdraaien. Meester Mark ontfermt zich hierover en het staat weldra op de blog. De llr vraagt in de klas naar het filmpje te kijken.

 

 1. De IDEA-briefjes overlopen:

–        Vanuit 5A: Het zou leuk zijn dat er soms muziek op de speelplaats wordt gespeeld. Bekijken naar volgend schooljaar toe. Misschien op vrijdag of zo en klassen kunnen cd’s afleveren met voorkeurmuziek?

Geen sokken in sandalen? Dit is geen uniform dus kan niet toegelaten worden. Reeds besproken op vorige vergadering.

–        Vanuit 2A: het zou leuk zijn een modeshow te doen met de verloren voorwerpen op het einde van het schooljaar. Leuk idee… dus we zullen er ook een filmpje van maken!

Concreet te doen in juni:

–        Filmpje toilet zo snel mogelijk

–        Filmpje uniform op blog zetten

–        Filmpje modeshow

–        Speelstraat organiseren

–        Laatste vergadering op dinsdag 17 juni 2014 met kleine receptie.

Einde van weer eens een goede vergadering.

 

Verslag 3:  03/12/2013

 1. De leerlingen krijgen hun afgewerkte button.

2.  De IDEA-briefjes overlopen:

–          Vanuit 4B: We willen een grotere glijbaan. Vorige vergadering is een grotere zandbak  aangekaart. Dit idee wordt voorgelegd aan  de directie.

–          Vanuit 1B en 1C: propere toiletten want nu wordt er niet graag gebruik gemaakt van de toiletten. Iedereen is hier mee akkoord. Maar Meester Mark en juf Anke willen er wel op drukken dat de ‘vuile’ toiletten wel door de leerlingen zelf zo vuil worden gemaakt. Iedereen moet zich dus zeker al inzetten om een toilet proper achter te laten. Daar zal een volgende actie zeker op moeten drukken. Vorig schooljaar werkte de leerlingenraad aan een idee voor het uitvoeren van een toiletactie. Tot aan de Krokusvakantie loopt de fluo-actie en ook de uniform-actie, daarna is er ruimte voor een volgende actie. Na de Krokusvakantie kan iedereen zich dus verwachten aan een grootse toiletactie. Maar tot die tijd … vragen we aan iedereen om mee na te denken over ideeën voor een mogelijke grootse actie! Dit idee wordt voorgelegd op de volgende PV.

–          Vanuit 2A: We zouden graag in de moestuin werken, misschien met een beurtrol? De moestuin onderhouden is idd een leuke taak die verdeeld kan worden over de verschillende klassen. Iedereen gaat hiermee akkoord. Maar wie  onderhoudt de tuin nu? Er is ook het ballenprobleem. Tijdens de speeltijd belanden er heel veel ballen in de moestuin. In de winter is dat nu niet het grootste probleem, maar in de lente als alle plantjes terug beginnen te groeien, dan wel! Oplossingen? De voetbalplek beperken tot onder het afdak van de kleuterspeelplaats. … Wat denken alle leerlingen hiervan? Dit idee wordt voorgelegd op de volgende PV.

–          Vanuit 2A nog: Idee voor de fluo-actie: een donkere gang om het belang van fluo op de baan aan te tonen. We vinden dit allemaal een heel goed idee. We kunnen de ruimte van de kleedkamers turnzaal gebruiken om een test te doen. Alle klassen kunnen met een beurtrol naar de kleedkamers. Meester Mark en juf Anke werken een test uit. Briefing volgt dus, samen met de volgende fluo-actie. Dit idee wordt voorgelegd op de volgende PV.

–          Vanuit 5A: De speelplaats moet verbeteren. Meer groen, meer  schommels, meer speeltuigen, grasveld, apart voetbalveld, trampoline met beurtrol, meer klimtuigen met bruggen, ladders, netten.Dit is reeds meerdere malen besproken. Staat genoteerd. In de plannen voor de nieuwe speelplaats is dit idee opgenomen. We geven de bedenkingen nogmaals door aan de directie.

–          Vanuit 5A nog: een talentenshow op het lentefeest. Het idee wordt doorgegeven aan de werkgroep lentefeest.

–          Vanuit 3A: We zouden graag goede doelen hebben en een degelijk voetbalveld met kunstgras zoals middelbaar. Dit is reeds meerdere malen besproken. Staat genoteerd. In de plannen voor de nieuwe speelplaats is dit idee opgenomen.

–          Vanuit 2B: is konijntjes houden mogelijk op school? Lijkt iedereen een leuk idee. Juf Anke wijst erop dat dat niet zo eenvoudig is als het lijkt. Ze zijn zeker lief, maar kunnen ook ontsnappen als ze beginnen graven en ze hebben dus een degelijke omheining nodig. En we moeten ze zeker heel goed verzorgen! De vraag wordt aan de directie gesteld.

3. De fluo-actie:

–          Onze tweede fluo-actie komt eraan! Na de kerstvakantie start de wedstrijd. De leerlingen en leerkrachten krijgen binnenkort (week voor de kerstvakantie) een uitgebreide briefing. We koppelen er een fluo-test aan vast. Meer daarover binnenkort.

–          Slogan: Met ons fluovestje aan… veilig op de baan!

4. Uniform-actie:

–          We maken binnenkort een stopmotionfilmpje voor op de blog (zo maken we ook ineens reclame voor onze blog ) dat in de klassen bekeken kan worden. Hiervoor doen we een oproep in alle klassen van de lagere school:

Wie wil er aan meewerken???? We wachten op de 2 namen uit elke klas. Om het eerlijk te doen verlopen, kunnen er namen getrokken worden… Zo zijn het niet altijd dezelfde verkozen kinderen. Meer daarover binnenkort.

De oproep is nog niet mee naar de klassen, omdat hij niet uit het kopieermachine wilde rollen. Hij volgt zo snel mogelijk!

Einde van weer eens een goede vergadering.

 

 

 

 

Verslag 2: 22/10/2013

 1. Papiertjes voor de buttons worden opgehaald. Meester Mark gaat ervoor zorgen dat ze tot een echte button gemaakt worden. Ze worden na de herfstvakantie bedeeld.

2. De IDEA-briefjes overlopen:

–        Vanuit 2A: uniformcontrole houden door de leerlingenraad. Dit idee wordt goed ontvangen. We starten na de herfstvakantie met de eerste actie vanuit de leerlingenraad. Lux en Anna brengen in de klassen een toneeltje om het uniform in de kijker te zetten. Anna en Lux werken op donderdagmiddag hier aan met juf Anke. Er volgen nog acties doorheen het schooljaar. Deze zullen gecombineerd worden met bezoekjes van het directieteam. We denken na over een korte quiz, juist of fout-foto’s, liedje, kaartjes om aan te duiden wat niet in orde is voor de leerkrachten of acties aan de poort. Op PV extra toelichting

–        Vanuit 3B: een grotere zandbak. Dit idee wordt voorgelegd aan de directie.

–        Vanuit 5 B: speeltijden op verschillende momenten zodat er meer plaats is om te spelen. Op korte termijn ziet de leerlingenraad dit niet mogelijk. In de namiddag gebeurt het momenteel al zo. In de voormiddag wordt er geen probleem ondervonden op de kleuterspeelplaats. Tijdens de middag is het druk, maar dit is moeilijk te verzetten qua uren… Idee voorlopig niet haalbaar.

–        Vanuit 2 B: hinkelpaden op de verschillende speelplaatsen. Dit lijkt ons een heel haalbaar idee. Het wordt voorgesteld wie dit kan doen op de personeelsvergadering. We vragen juf Britt om hulp om tijdens een gymles dit eens te oefenen. Nodig: blokjes in een bakje naast of in de speel-o-theek. (PV)

–        Vanuit 2B: i.v.m. een nieuw klimrek op de kleine speelplaats. Mag dit er komen op het groene:rode veld? Mag  er voor een beurtrol gezorgd worden? Kunnen er goede afspraken gemaakt worden. We vragen om toestemming directie.

–        Vanuit 3C: een plaats voor de koekenmanden op de kleuterspeelplaats (bv. een kast zoals op de grote speelplaats). De vraag wordt aan de directie gesteld.

3. De fluo-actie:

–        Na de herfstvakantie is het fluovestje verplicht tot aan de krokusvakantie. Vandaar dat we starten met de eerste actie: de posters!

–        Ideeën voor volgende keer: de wedstrijd vanaf de kerstvakantie, een stopmotionfilmpje maken voor op de blog dat in de klassen bekeken kan worden.

–        Slogan: Met ons fluovestje aan… veilig op de baan!

4. We trekken de foto’s voor de blog en de fluo-actie.

Verslag 1: kennismakingsvergadering 1/10/2013

 1. De leerlingen stellen zichzelf voor bij een hapje en een drankje.

2. Wat is de bedoeling van de leerlingenraad?

–        praten over wat tof is in de school en wat de school minder leuk maakt

–        voorstellen doen om de school beter, leuker, toffer  te maken

–        knettergekke en steengoede ideeën samenbrengen

3. We overlopen de afspraken i.v.m. de leerlingenraad:

1. Je bent door je klas uitgekozen, dus je zit er niet enkel voor jezelf: je vertegenwoordigt de anderen.
2. Voor je naar de leerlingenraad komt, bespreek je in de klas wat er moet worden gezegd of gevraagd.
3. Na de leerlingenraad breng je verslag uit over wat er besproken werd.
4. Wat enkel voor jouw klas telt, probeer je eerst in de klas zelf op te lossen.
5. De leerkrachten luisteren en proberen een antwoord te geven op vragen, maar
6. niet alles kan zomaar veranderen (centjes, de wet, gevaarlijk).
7. Vele zaken moeten worden besproken met alle leerkrachten, het Schoolbestuur, de Oudervereniging,…
8. Ook de  leerkrachten vragen jullie mening
9. Voor dringende zaken hoef je niet te wachten tot de volgende leerlingenraad, je mag ze ook direct komen vragen of zeggen, of op een briefje schrijven.

4. De afgevaardigden krijgen een eerste opdracht. We ontwerpen een button = teken dat je de waarden van de leerlingenraad naleeft.

– ze zijn leuk om dragen

– je wordt als aanspreekpunt van je klas bekeken.

– je moet altijd eens rondkijken of niemand wordt uitgesloten.

5. Bespreken van het jaarprogramma.

–        Blog: volgende vergadering bespreken + foto binnenkort

–        Na de herfstvakantie start eerste fluo-actie.

–        Rond de kerstperiode: fluo-actie wedstrijd opzetten… hierover nadenken en ideeën meenemen naar de volgende vergadering

–        Na krokus tot en met Pasen: de wc-actie

–        Daartussen is er ruimte voor vrije acties / op vraag

6. Nieuw: IDEA: lln. nemen dit mee naar de klas waar de bedoeling kan verduidelijkt worden.

7. Blog niet vergeten: reclame maken: volgende vergadering

 1. Vragenronde.
Advertenties

Een reactie op Nieuws

 1. amina zegt:

  heel leuk en ik zouw graag ook iets schrijven op de blog ik zit ook in de leerlingeraad dus vraag het maar de volgende( LLR)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s